Rust.nl
Tips voor wie innerlijke en lichamelijke rust wil vinden
Innerlijke rust vinden? Neem alles precies zoals het is
Categories: boeken, columns, mindfulness, rust

Over het algemeen zijn er twee manieren waarop je reageert op omstandigheden die zich voordoen in je leven: je verzet je of je verlangt naar iets anders.
Er is iets in je leven dat je niet wilt of je wilt iets dat er niet is. Als je op zo’n manier in het leven staat, leef je in strijd en is het nooit goed zoals het is.
Deze behoefte om te vechten met wat zich voordoet komt waarschijnlijk voort uit angst voor het onbekende en het verlangen om het leven zelf te kunnen bepalen.

Oordelen
Ook zijn we voortdurend bezig met het beoordelen van alles wat zich voordoet.
“Wat vervelend dat ik een nieuwe collega heb gekregen… nu moet ik nog beter mijn best doen en op mijn tellen passen…”. “Het cadeau dat ik van mijn vriend heb gekregen is wel leuk, maar ik had liever ….”. “Mijn man wil van baan veranderen….ik ben bang voor de gevolgen…”.
Hiermee zeg je dat de gebeurtenissen eigenlijk niet hadden moeten plaatsvinden. Maar ze zijn er en weerstand levert alleen maar een versterking op van datgene wat er is.

Fixatie
Ook als je een gefixeerd verlangen hebt naar een verandering in je situatie ben je in strijd met de realiteit.
“Als ik een man had die naar me luisterde, zou ik gelukkig zijn” “Als ik de loterij win… dan zal het goed met me gaan”.
De fixatie op de weerstand en het verlangen zorgt ervoor dat je niet verder komt.

Ga je uit van wat er wel is en neem je de situatie zoals deze is, dan kun je gaan aanvoelen wat je kunt doen.
Wat is daarvoor nodig?

Acceptatie en rust
Het begint ermee dat je accepteert wat er is. Je maakt daarbij geen onderscheid tussen goede of slechte gebeurtenissen, emoties of gedachten. Er komt wat er komt en je verzet je niet tegen wat zich aandient.
Dit betekent niet dat je geen actie onderneemt. Juist door je over te geven aan wat er is, kun je een heel actief bestaan leiden en kun je ook ‘nee’ zeggen. Een ‘nee’ is evenveel waard als een ‘ja’.
Het gaat om de acceptatie van het leven zoals zich dat voordoet. Het is een illusie te denken dat jij daar iets aan kunt veranderen.
Het zijn vooral je gedachten over de dingen die in je leven gebeuren, die voor onrust zorgen. Maar er zullen moeilijke gebeurtenissen in je leven blijven plaatsvinden, ook al verzet je je ertegen. Ze horen bij de aard van het leven.
Wanneer je in staat bent om je gedachten te herkennen als losstaand van jezelf hoef je je er niet meer mee bezig te houden. Dan kun je de dingen in je leven gaan zien zoals ze zijn.
Gedachten zijn gedachten. Gevoelens zijn gevoelens. Een crisis is een crisis. Meer niet. Alles verschijnt, is er even en gaat weer weg.
Elke gebeurtenis, elk gevoel en iedere gedachte wordt dan warm ontvangen. Omdat er geen verzet is zijn er geen spanningen. Niets blijft hangen. Alles is goed zoals het is. De stroom van je leven is je leidraad en niet je opvattingen over wat goed of slecht is.
Dat is liefde, dat is verbonden zijn en dat is rust.

Annette Raaijmakers
2 januari 2010

Lees ook Annette’s column ‘Is rust afhankelijk van omstandigheden?

Wil je meer weten over Annette Raaijmakers? Lees hier een exclusief interview.

Annette Raaijmakers

Annette Raaijmakers is psychotherapeut en oprichter van Instituut Core (1992). In 2009 kwam haar boek ‘Volledig vrij’ uit, waarin zij aan de hand van aansprekende praktijksituaties stapsgewijs uitlegt wat je zelf kunt doen om je te ontdoen van belemmerende gedachtes.

Wil je het boek bestellen? Dat kan hier:

Comments are closed.