Rust.nl
Tips voor wie innerlijke en lichamelijke rust wil vinden
Rust begint waar inspanning eindigt
Categories: mindfulness, rust

[ad]

Als je in balans bent, is het veel gemakkelijker om
contact te houden met de rust die in jezelf leeft.
De manier waarop je jezelf –letterlijk en figuurlijk- staande
houdt in het leven is van grote invloed hierop.

We zijn allemaal geboren met het vermogen om in balans te zijn,
maar in de loop van ons leven laten we ons steeds meer
opjagen door alles wat we willen en moeten doen.
Onze aandacht gaat dan vooral uit naar de resultaten die
we willen bereiken en je verliest je balans uit het oog.
Alleen al jezelf –min of meer- rechtop te houden kost je steeds
meer inspanning.

Van al die inspanning ben je je meestal maar
ternauwernood bewust.
Je weet nu eenmaal niet beter.. Toch komen talloze
fysieke en mentale klachten voort uit dit gebrek aan balans.
Je voelt je bijvoorbeeld gauw moe, hebt last van rug,
nek of schouders of je voelt je onrustig, opgejaagd en gestresst.

De Alexandertechniek kan je helpen de balans te herstellen.
Door beter gebruik te maken van je natuurlijke vermogen
om gemakkelijk en vrij te bewegen, te zitten, te staan, te lopen en
te ademen ontstaat er vanzelf meer rust en ruimte in je denken en doen.

Aan de hand van een aantal praktische richtlijnen,
krijg je meer inzicht in wat je met jezelf doet en verfijn je
je vermogen om moeiteloos in balans te zijn bij alles wat je doet.

Dit zijn de richtlijnen die in de Alexandertechniek gebruikt worden:

1. Vaar niet alleen op je intuïtie maar gebruik je bewuste denken om jezelf aan te sturen en richting te geven
2. Geef minstens zoveel aandacht aan de manier waarop je iets doet als aan het resultaat van je inspanningen
3. Leer je basiscoördinatie kennen: geef aandacht aan een vrije balans voor je hoofd, nek en rug
4. Geef je lichaam de rust en ruimte om in een opwaartse richting te gaan en om lengte en breedte te vinden bij alles wat je doet
5. Doe minder, maar laat meer vanzelf gebeuren
6. En.. last but not least: pas als je oude reactiepatronen weet te stoppen, kan wezenlijke verandering ontstaan.

In een alexandertechniekles leer je hoe je deze richtlijnen
in je doen en denken kan integreren.

Daarover de volgende keer meer.

Jacqueline Hulleman
Docente Alexandertechniek

www.enjoybalance.nl
info@enjoybalance.nl

Lees ook het artikel ‘Tot rust komen met de Alexandertechniek

[ad]

Comments are closed.