Rust.nl
Tips voor wie innerlijke en lichamelijke rust wil vinden
Rust in je gedachten

[ad]

Rust in je gedachten
Dit keer wil ik dieper ingaan op het observeren van je gedachten en overtuigingen. En daarmee het effect die je gedachten hebben op je belevingswereld en innerlijke rust.

Is het je al weleens opgevallen dat eigenlijk heel onze wereld is opgebouwd uit ideeën, gedachten en overtuigingen? En dat deze wereld dan ook behoorlijk op zijn grondvesten kan schudden wanneer er iets in deze gedachten, ideeën of overtuigingen verandert? Hetzij door een gebeurtenis van buitenaf, hetzij door een nieuw verworven inzicht van binnenuit. Kijk maar naar bijvoorbeeld de veranderingen die er momenteel plaatsvinden op het gebied van spiritualiteit in het bedrijfsleven. En de weerstand die een “andere” kijk op zaken met zich mee kan brengen, omdat men is vastgeroest in overtuigingen en gedachten die een andere manier van zaken doen uitsluiten.

Boeddha onderwees al lang geleden dat alles wat ontstaat voortkomt uit het denken. Dit betekent dat ons denken een prachtige sleutel vormt tot innerlijke rust of zoals het Engels zo mooi zegt peace of mind.

Een leermeester vertelde mij eens dat het denken is zoals een zakdoek. Vele draden, lees ideeën, gedachten vormen tezamen de zakdoek. Om nu tot rust in je geest te komen, dien je deze zakdoek draad voor draad te ontrafelen, totdat er niets meer overblijft en er rust zal zijn. Hoe ontrafel je nu jouw zakdoek met ideeën, overtuigingen en gedachten. Allereerst door je gewaar te worden van ze. Vaak leven we in een mallemolen die maar doordraait, we raken daardoor de verbinding met onszelf en de kracht van ons denken kwijt. We denken, creëren, denken en recreëren op de automatische piloot via veelal vaste, oude patronen. Om bewust te worden van de impact van onze gedachten op onze belevingswereld is het daarom van essentieel belang om zicht te krijgen op deze gedachten. Observeer jezelf eens. Wat denk je, wat zeg je op bepaalde momenten.

Enige jaren geleden hoorde ik mezelf in een gesprek zeggen dat geld niet gelukkig maakt. Ik was me op dat moment zeer bewust van deze zin, hij raakte me in mijn hart. In die tijd had ik behoorlijk wat geld te kort en deze zin deed mij realiseren dat ik vanuit deze overtuiging dit ook in stand hield. Doordat er in ons gezin thuis vooral nare dingen waren gebeurd omtrent geld had ik de overtuiging aangenomen dat geld niet gelukkig maakt en hield ik de stroom van overvloed en geld ver van me weg. Door het inzien van deze overtuiging veranderde mijn leven en begon ik na lange tijd eindelijk weer geld aan te trekken.

Onze gedachten en overtuigingen kunnen ons ondersteunen of tegenwerken in het bereiken van onze doelen. Het is en blijft daarom bijzonder interessant om ze te onderzoeken zonder oordeel, maar met openheid en eerlijkheid dat de waarheid die wij nu beleven weleens niet de enige waarheid zou kunnen zijn, maar dat er nog veel meer waarheden zijn die geleefd kunnen worden.
Dit brengt niet alleen innerlijke rust bij jezelf, maar ook naar anderen toe.

Liz La Force – 2010

Lees meer van Liz La Force op Rust.nl:
Een weg naar innerlijke rust
Innerlijke rust heeft niets nodig

La Force verbindt mens en organisatie met hun kern(waarden). Empowerment, authenticiteit en succes is daarna onvermijdelijk.
www.la-force.nl

[ad]

Leave a Reply