Rust.nl
Tips voor wie innerlijke en lichamelijke rust wil vinden
Meditatie (1): rust vinden door regelmatige afzondering
Categories: boeddhisme, meditatie, rust

[ad]

Meditatie 1: Rust vinden door regelmatige afzondering
Indien je serieus overweegt om regelmatig in stilte te mediteren, dan is het van belang dat je voor jezelf een rustige plek creëert, waar je je op gezette tijden kunt afzonderen van het leven van alle dag.
In kloosters en alle goede spirituele scholen, wordt altijd veel nadruk gelegd op deze momenten van stille afzondering.
In het begin zijn één of twee korte periodes van 10 tot 15 minuten per dag voldoende, bij voorkeur aan het begin van de dag of tijdens de avonduren. Later kun je dit uitbreiden naar meerdere langere periodes van bijvoorbeeld een half uur of zelfs meer, afhankelijk van wat op dat moment binnen jouw omstandigheden mogelijk of wenselijk is.

Vind een fijne, rustige plek
De plaats waar je je op gezette tijden afzondert voor je meditaties, dient eerst en vooral een plek te zijn, waar je je op je gemak voelt en waar een zekere mate van rust heerst. Het kan een bepaalde ruimte of kamer in je eigen huis zijn, maar het zou ook een plek ergens buiten in de natuur kunnen zijn. Of misschien ken je wel ergens een kapelletje of een andere kleine, stille ruimte bij jou in de buurt, waar je gebruik van mag maken.
Het belangrijkste is dat het een plek is waar je in principe volstrekt alleen kunt zijn en waar je niet gestoord wordt door anderen. Niet door partners, huisgenoten of collega’s. Niet door kinderen. Maar ook niet door bijvoorbeeld huisdieren.
Dit kan betekenen dat je hierover in jouw leven en omstandigheden duidelijke afspraken met anderen zal moeten maken. Zeker wanneer je te maken hebt met een gezinssituatie, samenleeft met een partner of wanneer je kinderen hebt.
Het kan ook zijn dat je deel uitmaakt van een woon- of leefgemeenschap, waarbij het nodig is om op vaste momenten ruimte en privacy voor jezelf op te eisen.
Hoe jouw individuele situatie er ook uit mag zien, zorg er voor dat je regelmatig en op gezette tijden alleen kunt zijn, zonder gestoord te worden.

Geen prikkels, geen afleiding
De plek waar je in stilte kunt zitten om te mediteren, dient verder een plek te zijn waar je niet wordt afgeleid door allerlei prikkels of zaken om je heen.
Niet door muziek, radio of televisie. Niet door een (mobiele) telefoon. Niet door een computer of door het internet. Er dienen niet allerlei spullen, kranten, boeken of tijdschriften te liggen die op dat moment je speciale aandacht hebben of die je herinneren aan bijvoorbeeld werkzaamheden of studie. Daarnaast behoren er op je meditatieplek geen voedingsmiddelen, genotsmiddelen, dranken of sterke geuren aanwezig te zijn. En uiteraard moet er in de ruimte waar je mediteert vooraf niet gerookt te worden.
Zorg er tevens voor dat je zo min mogelijk gestoord wordt door geluiden of invloeden van buitenaf. Sluit zonodig ramen en deuren, zorg eventueel voor blindering, maar let wel op dat er voldoende ventilatie of toevoer van frisse lucht is, anders kun je slaperig of suf worden. Dit is met name van belang wanneer je meditaties langer en intensiever worden.

Eigenlijk zou je kunnen zeggen: hoe ‘leger’ je plek is, hoe beter. Maar het hoeft niet sfeerloos te zijn. Je dient je er op je gemak te voelen. Je kunt bijvoorbeeld wel een kaars aandoen of bloemen neerzetten als je je daar prettig bij voelt.
Het belangrijkste is dat je er regelmatig alleen kunt zijn, dat je niet gestoord of afgeleid wordt en dat het er schoon, fris en rustig is.

Daarmee schep je goede voorwaarden voor je meditaties en voor een diep contact met je eigen innerlijke stilte.

Edwin V. de Hees

Meer lezen van Edwin V. de Hees? Kom tot rust met de volgende artikelen:
Rust vinden met de stilte
Waarom mediteren? Het doel van stilte, innerlijke rust en meditatie

Edwin V. de Hees is van origine fysiotherapeut en acupuncturist.
Edwin beoefent reeds vele jaren de stilte en startte in 2008 met ‘StilteWerk’.
‘StilteWerk’ organiseert meditaties, retraites en een scholingstraject in o.a. Delft, Den Haag en Leiden en inspireert mensen om door middel van stilte en meditatie weer in contact te treden met hun eigen innerlijke bron van wijsheid.

[ad]

Comments are closed.