Rust.nl
Tips voor wie innerlijke en lichamelijke rust wil vinden
Rust in je hoofd
Categories: coaching, rust

[ad#Adsense-4]

Stemmen in je hoofd met allerlei commentaar?
Soms lijkt het wel een kakofonie van stemmen in mijn hoofd. Terwijl mijn handen aan het werk zijn, komt er allerlei commentaar. Variërend van: “Vergeet je niet om boodschappen te doen?” tot ” Wat doe je dat toch weer onhandig”. Herken je dit verschijnsel? Maak je dan niet druk, het betekent niet dat jij en ik schizofreen zijn, het is een normaal proces.

Verschillende rollen, verschillende ‘stemmen’
Als je goed luistert naar al die stemmen in je hoofd, merk je dat ze allemaal hun eigen verhaal hebben. Dat komt omdat ze corresponderen met de verschillende rollen die jij in je leven vervult. Als ik mijn eigen leven als voorbeeld neem, dan heb ik daarin onder andere de rol van ondernemer, moeder, coach, partner, vriendin, zus en dochter. Dat zijn ook verschillende karakters. De ondernemer in mij is ambitieus en zakelijk, terwijl de moeder in mij zorgzaam en toegeeflijk is. Als coach kan ik goed luisteren en probeer ik zoveel als mogelijk oordeelloos te zijn. En als partner of vriendin kan ik aandacht opeisen en een uitgesproken mening hebben.

Sommige rollen botsten met elkaar
Bij die verschillende rollen horen ook verschillende ideaalplaatjes. Ik ben succesvol als ondernemer als….of ik ben succesvol als moeder als… Het zal je niet verbazen dat deze ideaalplaatjes vaak niet met elkaar overeenkomen. Als ik mijn moederrol en het bijbehorende ideaal voorrang geef, dan blijft er weinig over van mijn ondernemerschap en van bijvoorbeeld mijn rol als partner. En vice versa. De balans die veel mensen vandaag de dag in hun leven zoeken, heeft hier voor een groot deel mee te maken. We denken vaak dat we een andere tijdsindeling nodig hebben: meer of minder tijd voor werk, sociaal leven, de kinderen. Maar meestal is het een kwestie van de verschillende rollen in ons leven beter in balans brengen. Omdat één van de rollen een tijdlang overheerst heeft ten koste van de andere en je dat niet meer wilt. Of omdat je vanuit twee rollen een ideaalplaatje probeert te verwezenlijken, terwijl dat niet kan. En je dus moet gaan ‘onderhandelen met jezelf’: wat heb ik minimaal nodig als ondernemer, als moeder, als partner, als vriendin? En hoe kan dat samen gaan?

De Interne Criticus
Tussen deze rollen bevindt zich nog een andere stem, die in coachingstermen aangeduid wordt als de Interne Criticus. Het is de stem die zodra je voor de spiegel staat onmiddellijk zegt: zie je wel, je bent te dik, te dun, je haar zit raar of je neus is te lang. De stem die je bij een probleem of uitdaging vertelt dat je het toch niet kunt, te weinig tijd of middelen hebt, anderen allemaal beter zijn dan jij en meer van dat soort ontmoedigende opmerkingen. Sommige mensen hebben een milde Criticus, die op een vriendelijke toon stelt: dat lijkt me niet zo’n goed plan. Anderen hebben een keiharde Criticus, die luidkeels roept: wat een belachelijk idee!

De Criticus tot rust manen
Van alle stemmen in je hoofd, is dit degene die je het meeste last kan bezorgen. Daarom is het goed om een paar dingen te weten over deze Interne Criticus:

• De Criticus is nooit maar dan ook echt NOOIT tevreden. Het is de taak van de Criticus om uitsluitend te kijken naar wat er mist of mis kan gaan.

• De Criticus is de bewaker van àlle ideaalplaatjes. Dus als jij het fantastisch doet in de ene rol, maar dat heeft tot gevolg dat je minder aan een andere rol toekomt, dan gaat je Criticus precies dáár over zeuren waar je niet aan het ideaalplaatje voldoet.

• De Criticus is altijd aanwezig, of je wilt of niet.

Het mag duidelijk zijn, teveel luisteren naar je Interne Criticus is geen goede leidraad in het leven. Maar – zoals je misschien wel eens gemerkt hebt – hoe meer je een bepaalde stem in je hoofd probeert te negeren, des te harder deze gaat roepen.
Je kunt het beste met de Interne Criticus omgaan door deze stem wel serieus te nemen, maar je er niet teveel mee te vereenzelvigen (dit geldt overigens ook voor allerlei externe critici in je leven).
Het kan geen kwaad om te kijken naar wat er mist en wat de risico’s zijn, daar wordt een plan alleen maar beter van. Zorg er alleen voor dat je niet blijft hangen in het doemscenario van de Criticus en keer daarna weer terug naar de kansen en mogelijkheden van je plannen.
Waardeer het feit dat de Criticus over je idealen waakt, maar laat je daardoor niet verleiden om het onmogelijke van jezelf te eisen. Ik treed mijn Interne Criticus tegenwoordig vaak de met volgende zin tegemoet: “dank je wel dat je me wijst op……en ik denk dat ik het wel aankan.” Voor mij werkt het, misschien voor jou ook.

Meer lezen?
Mocht het idee van meerdere rollen/personen in jezelf je aanspreken, er is een leuk boek over geschreven dat uitgegeven wordt door Thema: Ik (k)en mijn ikken. Geschreven door Karin Brugman, Judith Budde en Berry Collewijn.

Ik (k)en mijn ikken
Ik (k)en mijn ikken
Karin Brugman & Judith Budde

Sylvie Mellenbergh is oprichtster van Passie Kompas, een coachingsbureau dat vrouwen ondersteunt bij het realiseren van hun professionele doelen. Passie Kompas biedt individuele coaching, teamcoaching en workshops voor vrouwen met ambitie. Om te bepalen waar hun focus gaat liggen en hoe ze deze kunnen behouden.

Meer lezen van en over Sylvie Mellenbergh van Passie Kompas?
Lees ook het interview ’13 vragen aan Sylvie Mellenbergh’ en de artikelen:
Stel jezelf eens op non-actief
Prettig gestoord worden

[ad]

Comments are closed.