Rust.nl
Tips voor wie innerlijke en lichamelijke rust wil vinden
Gezamenlijk mediteren met Stadsverlichting
Categories: meditatie, mindfulness, rust

[ad]

Het nieuwe boek van Tijn en Kris Touber ‘Stadsverlichting’ is verschenen. Ter ere daarvan lees je hier een exclusief interview met Tijn.

Gefeliciteerd met jullie nieuwe boek ‘Stadsverlichting’. Of boek, eigenlijk is het veel meer: boek, cd, website, co-creatieconcept waaraan geïnteresseerden online mee kunnen doen. Hoe is het ontstaan?

Het boek is ontstaan omdat we merkten dat gezamenlijke meditatie zo’n krachtig effect heeft op de deelnemers en we ons afvroegen of het ook een uitstralend effect zou kunnen hebben op de omgeving. We doken in de literatuur en vonden vrij veel onderzoeken die laten zien dat dit inderdaad het geval is. Een andere reden om Stadsverlichting in het leven te roepen, is dat we zien dat al dat gepraat, politieke gekibbel en nog meer wetten en regels niet werken om tot een betere wereld te komen. In plaats van van alles te doen, is het nu verstandiger om stil te worden en te luisteren naar een intelligentie die groter is dan die van ons eigen denken. Don’t just do something, sit there. Mensen die stil zijn worden ontvankelijk voor inspiratie en geniale invallen.

Hoe verhoudt Stadsverlichting zich tot je vorige boek ‘Spoedcursus Verlichting’?

Spoedcursus Verlichting laat zien dat het mogelijk is om vanuit heelheid en verlichting te leven. Verlicht Leven (mijn tweede boek) laat zien wat de stappen naar verlichting zijn en hoe je de schaduw (de pijn van het verleden) kunt integreren. En Stadsverlichting gaat over de maatschappelijke relevantie van verlichting en de tijd waarin we nu leven.

Hebben jullie al veel reacties gehad op ‘Stadsverlichting’? Zo ja, welke reacties zijn je het meest bijgebleven?

Er zijn inmiddels meer dan 200 huiskamers die meedoen met Stadsverlichting, voor ons het beste bewijs dat dit erg leeft en actueel is. Wat we vaak horen is dat dit voor mensen is waarop ze hebben gewacht: een andere manier om om te gaan met elkaar, elkaar te ontmoeten en werkelijk een bijdrage te kunnen leveren aaneen mooiere samenleving. Veel mensen voelden zich machteloos en hebben nu het gevoel dat ze werkelijk iets kunnen ‘doen’ – niet zozeer door iets te doen, maar door te ‘zijn’. Steeds meer mensen realiseren zich ook dat alles wat we doen voortkomt uit bewustzijn (of gebrek daaraan) en dat het dus niet zoveel zin heeft om zomaar iets te doen, zonder eerst stil te worden en af te stemmen op een grotere intelligentie dan die van onze beperkte mind die is geprogrammeerd en geconditioneerd.

Zijn er al plannen voor een nieuw project?

We gaan binnenkort ook de lucht in met de internationale versie van Stadsverlichting: Cities of Light.
Daarnaast is Tijn bezig met een nieuw boek: Yogi Power en zijn Kris en Tijn bezig een cd op te nemen met hun songs.
Ook zijn er plannen om een Stilte Tempel te bouwen dat open staat voor iedereen, ongeacht cultuur, geloof, etc.

Zijn er nog adviezen, tips of gedachtes die je wilt delen met de lezers van Rust.nl?

Doe mee met Stadsverlichting! Het is de snelste en meest effectieve manier om werkelijk iets te veranderen aan de samenleving. Het is bovendien een prachtig middel om elkaar op een dieper niveau te ontmoeten en nieuwe vrienden te maken. In het tempo waarin het nu gaat, wordt Nederland binnenkort niet meer geregeerd vanuit het Torenkamertje in Den Haag, maar vanuit onze gezamenlijke huiskamers.

Tijn Touber is muzikant, leraar en schrijver van de bestseller ‘Spoedcursus Verlichting’. Na zijn periode met de band Lois Lane die hij oprichtte, legde hij zich toe op bewustzijnsontwikkeling. Lees meer over Tijn in het 13-vragen-interview hier op Rust.nl op de site van Tijn en Kris.

Benieuwd naar Stadsverlichting en Tijn’s vorige boek ‘Spoedcursus Verlichting’? Lees hier meer:

[ad]

Comments are closed.