Rust.nl
Tips voor wie innerlijke en lichamelijke rust wil vinden
Rust is je zwakke plekken kennen

[ad]

Rust is je zwakke plekken kennen
Als je een vaste relatie hebt, kan het je opvallen dat je elkaar vaak raakt op eenzelfde zwakke plek.

Een mooie illustratie daarvan gaf Willem, die me vertelde dat hij bijzonder gefrustreerd raakt van de wijze waarop hij en zijn vriendin Carla communiceren.

Hij ergert zich mateloos aan het feit dat zijn vriendin zijn sms’en en telefoontjes meestal niet of pas dagen later beantwoordt. Als hij iets van haar wil weten, reageert ze steevast vaag en afhoudend op zijn vragen. Hij raakt daarvan zeer geïrriteerd en in plaats van deze ergernis te uiten, onderneemt hij alsnog talloze pogingen om antwoord te krijgen. Deze zijn altijd gedoemd te mislukken, waarna hij zich boos afsluit voor haar.
Hij voelt zich op dat moment afgewezen, hetgeen hem herinnert aan de afwijzing die hij heeft ervaren bij zijn moeder.

Zijn vriendin daarentegen is als kind regelmatig misbruikt. Zij ervaart de dwingende wijze waarop Willem haar benadert als een aanval. Zij heeft er moeite mee om zich bloot te geven.

De cirkel is rond.

Doordat Carla de neiging heeft om zich te pantseren, versterkt ze de angst voor afwijzing bij Willem, waardoor hij steeds fanatieker wordt in zijn inspanningen om haar te bereiken.

De angst voor afwijzing en de daaruit voortvloeiende acties maken Willem ‘zwak’ en tegelijkertijd tot ‘dader’, hetgeen bij Carla het verleden activeert. Zij gooit de deur dicht en wordt ‘machtig’ door hem niet te geven wat hij wil.

Beiden reageren op elkaar vanuit het perspectief van het kind. Ook al lijkt er sprake van andere jeugdervaringen, in de basis zijn zij allebei in hun jeugd slachtoffer geweest van misbruik en hebben ze dezelfde gevoelige plek.
Je zou kunnen zeggen dat tijdens hun interactie Willem de ‘misbruiker’ wordt en zijn vriendin de ‘moeder, die afwijst’. Onbewust drukken ze bij elkaar op die pijnlijke wond.

Oude communicatiepatronen worden opgeroepen in een nieuwe situatie, die weliswaar herinnert aan vroeger, maar deze niet is.

In de realiteit gaat het om twee volwassen mensen. Willem is feitelijk van niemand afhankelijk en heeft geen goedkeuring, bevestiging en antwoorden nodig. Carla is een sterke vrouw, die in staat is zich te weer te stellen. Zij hoeft zich niet meer als slachtoffer of dader op te stellen.

Het onderscheid dat bestaat tussen de volwassen en de onvolwassen mindset maakt duidelijk wat er in de interactie gebeurt. De onvolwassen mindset wordt gestuurd door ideeën, opvattingen en overtuigingen die voortkomen uit ervaringen uit het verleden. Reacties op een ander vanuit deze mindset hebben dan ook meestal niets te maken met die ander. Het gedrag is een continue herhaling van een oud verhaal.
Een volwassen mindset wordt door niets gestuurd en is in staat om elke situatie als ‘nieuw’ te ervaren.

In het geval van Willem en Carla kunnen zij zichzelf verlichten door hun ideeën en overtuigingen te onderzoeken.
‘Is het waar dat als iemand geen antwoord geeft, ik word afgewezen?’ Is het waar dat als ik zeg wat ik denk, ik word verlaten?’ Is het waar dat als ik me open stel voor de ander, ik zal worden misbruikt?’

Als zij deze vragen eerlijk beantwoorden, zal het antwoord altijd ontkennend zijn en dat levert op dat zij meer in het heden dan in het verleden gaan leven.

Deze herkenning zal leiden tot een vervaging van de zwakke plek waardoor nieuw, vrij gedrag de kans krijgt zich te ontwikkelen.

Annette Raaijmakers
22-02-2012

Lees ook Annette’s andere columns voor Rust.nl:
Rust is niet bij de pakken neerzitten
Rust is de werkelijkheid omarmen
Rust is niemand nodig hebben
Wijs of heilig?
Rust is overgave
Rust is… waarnemen zonder toevoeging van betekenis
Rust is jezelf vergeten
Rust is schaamteloos zijn wie je bent
Rust door te vertrouwen op je intuïtie
De moeder van alle misverstanden
Is rust afhankelijk van omstandigheden?
Innerlijke rust vinden? Neem alles precies zoals het is
Rust is als alles goed is zoals het is
Als ‘iets’ gezien is, kan het rusten
Rust is beseffen dat je niets hoeft te doen

Wil je meer weten over Annette Raaijmakers? Lees hier een exclusief interview.

Annette Raaijmakers

Annette Raaijmakers is psychotherapeut en oprichter van Instituut Core (1992). In 2009 kwam haar boek ‘Volledig vrij’ uit, waarin zij aan de hand van aansprekende praktijksituaties stapsgewijs uitlegt wat je zelf kunt doen om je te ontdoen van belemmerende gedachtes. In 2010 verscheen de tweede druk van het succesvolle ‘Volledig vrij’.

Bestel het boek hier:

Comments are closed.